BAROLO

Выберите отделку:
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Коньяк
Цена за полный комплект:
от 29100от 32500от 31650от 35550от 29100от 32500от 31650от 35550от 30800от 31650от 29100от 32500от 31650от 35550от 32500от 35550от 33700от 36500от 29100от 32500от 31650от 35550
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Коньяк патина
Цена за полный комплект:
от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 35600от 32500от 36600от 35600от 40250от 36600от 40250от 37600от 41450от 32500от 36600от 35600от 40250
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol5_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Белый патина орех
Цена за полный комплект:
от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 35600от 32500от 36600от 35600от 40250от 36600от 40250от 37600от 41450от 32500от 36600от 35600от 40250
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol5_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Белый патина золото
Цена за полный комплект:
от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 36600от 35600от 40250от 3250035600от 32500от 36600от 35600от 40250от 36600от 40250от 37600от 41450от 32500от 36600от 35600от 40250
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
от OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Орех 10%
Цена за полный комплект:
от 29100от 32500от 31650от 35550от 29100от 32500от 31650от 35550от 30800от 31650от 29100от 32500от 31650от 35550от 32500от 35550от 33700от 36500от 29100от 32500от 31650от 35550
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Орех патина
Цена за полный комплект:
от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 35600от 32500от 36600от 35600от 40250от 36600от 40250от 37600от 41450от 32500от 36600от 35600от 40250
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Малахит патина микрано
Цена за полный комплект:
от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 35600от 32500от 36600от 35600от 40250от 36600от 40250от 37600от 41450от 31520от 34920от 34070от 37970
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Медовый патина
Цена за полный комплект:
от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 35600от 32500от 36600от 35600от 40250от 36600от 40250от 37600от 41450от 32500от 36600от 35600от 40250
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Морёный
Цена за полный комплект:
от 29100от 32500от 31650от 35550от 29100от 32500от 31650от 35550от 30800от 31650от 29100от 32500от 31650от 33550от 32500от 35550от 33700от 36500от 29100от 32500от 31650от 35550
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Морёный патина
Цена за полный комплект:
от 32500от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 36600от 35600от 40250от 32500от 35600от 32500от 36600от 35600от 40250от 36600от 40250от 37600от 41450от 32500от 36600от 35600от 40250
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
ol5ol5_bagetol5_stol5_st_bagetol6_2ol6_2_bagetol6_2_stol6_2_st_bagetol7_3ol7_3_stol15ol15_bagetol15_stol15_st_bagetol26_bagetol26_st_bagetol44ol44_stol55ol55_bagetol55_stol55_st_baget
Темный орех
Цена за полный комплект:
от 29100от 32500от 31650от 35550от 29100от 32500от 31650от 35550от 30800от 31650от 29100от 32500от 31650от 35550от 32500от 35550от 33700от 36500от 29100от 32500от 31650от 35550
Выберите модель
ol5
OL 5
ol5_baget
OL 5 с багетом
ol5_st
OL 5 ST
ol5_st_baget
OL 5 ST с багетом
ol6_2
OL 6-2
ol6_2_baget
OL 6-2 с багетом
ol6_2_st
OL 6-2 ST
ol6_2_st_baget
OL 6-2 ST с багетом
ol7_3
OL 7-3
ol7_3_st
OL 7-3 ST
ol15
OL 15
ol15_baget
OL 15 с багетом
ol15_st
OL 15 ST
ol15_st_baget
OL 15 ST с багетом
ol26_baget
OL 26 с багетом
ol26_st_baget
OL 26 ST с багетом
ol44
OL 44
ol44_st
OL 44 ST
ol55
OL 55
ol55_baget
OL 55 с багетом
ol55_st
OL 55 ST
ol55_st_baget
OL 55 ST с багетом
d5d5_bagetd5_std5_st_bagetd6_2d6_2_bagetd6_2_std6_2_st_bagetd7_3d7_3_std13d13_bagetd13_std13_st_bagetd15d15_bagetd15_std15_st_baget
Коньяк
Цена за полный комплект:
от 44950от 47200от 44950от 47200от 44950от 47200от 44950от 47200от 49450от 49450от 42700от 44725от 42700от 44725от 44950от 47200от 44950от 47200
Выберите модель
d5
D 5
d5_baget
D 5 с багетом
d5_st
D 5 ST
d5_st_baget
D 5 ST с багетом
d6_2
D 6-2
d6_2_baget
D 6-2 с багетом
d6_2_st
D 6-2 ST
d6_2_st_baget
D 6-2 ST с багетом
d7_3
D 7-3
d7_3_st
D 7-3 ST
d13
D 13
d13_baget
D 13 с багетом
d13_st
D 13 ST
d13_st_baget
D 13 ST с багетом
d15
D 15
d15_baget
D 15 с багетом
d15_st
D 15 ST
d15_st_baget
D 15 ST с багетом
d5d5_bagetd5_std5_st_bagetd6_2d6_2_bagetd6_2_std6_2_st_bagetd7_3d7_3_std13d13_bagetd13_std13_st_bagetd15d15_bagetd15_std15_st_baget
Коньяк патина
Цена за полный комплект:
от 47200от 49675от 47200от 49675от 47200от 49675от 47200от 49675от 52150от 52150от 44725от 46955от 44725от 46955от 47200от 49675от 47200от 49675
Выберите модель
d5
D 5
d5_baget
D 5 с багетом
d5_st
D 5 ST
d5_st_baget
D 5 ST с багетом
d6_2
D 6-2
d6_2_baget
D 6-2 с багетом
d6_2_st
D 6-2 ST
d6_2_st_baget
D 6-2 ST с багетом
d7_3
D 7-3
d7_3_st
D 7-3 ST
d13
D 13
d13_baget
D 13 с багетом
d13_st
D 13 ST
d13_st_baget
D 13 ST с багетом
d15
D 15
d15_baget
D 15 с багетом
d15_st
D 15 ST
d15_st_baget
D 15 ST с багетом
d5d5_bagetd5_std5_st_bagetd6_2d6_2_bagetd6_2_st_bagetd7_3d7_3_std13d13_bagetd13_bagetd13_std13_st_bagetd15d15_baget
Белый патина орех
Цена за полный комплект:
от 47200от 49675от 47200от 49675от 47200от 49675от 49675от 52150от 52150от 44725от 46955от 46955от 44725от 46955от 47200от 49675
Выберите модель
d5
D 5
d5_baget
D 5 с багетом
d5_st
D 5 ST
d5_st_baget
D 5 ST с багетом
d6_2
D 6-2
d6_2_baget
D 6-2 с багетом
d6_2_st_baget
D 6-2 ST с багетом
d7_3
D 7-3
d7_3_st
D 7-3 ST
d13
D 13
d13_baget
D 13 с багетом
d13_baget
D 13 с багетом
d13_st
D 13 ST
d13_st_baget
D 13 ST с багетом
d15
D 15
d15_baget
D 15 с багетом